കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടിയ മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരും കൃതികളും

പേര്‌ : കൃതി : വര്‍ഷം എന്ന ക്രമത്തില്‍

ആര്‍. നാരായണപ്പണിക്കര്‍ : ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം : 1955

ഐ.സി. ചാക്കോ : പാണിനീയപ്രദ്യോതം : 1956

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള : ചെമ്മീന്‍ : 1957

കെ.പി. കേശവമേനോന്‍ : കഴിഞ്ഞകാലം : 1958

പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ : സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും : 1960

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് : വിശ്വദര്‍ശനം : 1963

പി. കേശവദേവ് : അയല്‍‌ക്കാര്‍ : 1964

എന്‍. ബാലാമണിയമ്മ : മുത്തശ്ശി : 1965

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍ : കല ജീവിതംതന്നെ : 1966

പി. കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍ : താമരത്തോണി : 1967

ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍ : കാവിലെ പാട്ട് : 1969

എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ : കാലം : 1971

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍ : വിട : 1971

എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് : ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ : 1972

അക്കിത്തം അച്യുതന്‍നമ്പൂതിരി : ബലിദര്‍ശനം : 1973

വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് : കാമസുരഭി : 1974

ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് : അക്ഷരം : 1975

ചെറുകാട് : ജീവിതപ്പാത : 1976

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം : അഗ്നിസാക്ഷി : 1977

എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ : വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം : 1979

ഡോ. പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള : സ്മാരകശിലകള്‍ : 1980

വിലാസിനി : അവകാശികള്‍ : 1981

വി.കെ.എന്‍ : പയ്യന്‍കഥകള്‍ : 1982

എസ്. ഗുപ്തന്‍നായര്‍ : തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍ : 1983

കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ : അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകള്‍ : 1984

സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് : തത്ത്വമസി : 1985

മാധവിക്കുട്ടി : തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്) : 1985

എം. ലീലാവതി : കവിതാധ്വനി : 1986

എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള : പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം : 1987

സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ : സ്പന്ദമാപിനികളെ നന്ദി : 1988

ഒളപ്പമണ്ണ : നിഴലാന : 1989

ഒ.വി. വിജയന്‍ : ഗുരുസാഗരം : 1990

എം.പി. ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ : ഛത്രവും ചാമരവും : 1991

എം. മുകുന്ദന്‍ : ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ : 1992

എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്‌ : ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് : 1993

വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി : ഉജ്ജയിനിയിലെ രാപ്പകലുകള്‍ : 1994

തിക്കോടിയന്‍ : അരങ്ങു കാണാത്ത നടന്‍ : 1995

ടി. പത്മനാഭന്‍ : ഗൌരി : 1996

ആനന്ദ് : ഗോവര്‍ദ്ധനന്റെ യാത്രകള്‍ : 1997

കോവിലന്‍ : തട്ടകം : 1998

സി.വി. ശ്രീരാമന്‍ : ശ്രീരാമന്റെ കഥകള്‍ : 1999

ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍ : ആര്‍ രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍ : 2000

ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ : ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മയുടെ ‍കവിതകള്‍ : 2001

കെ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള : കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ‍കവിതകള്‍ : 2002

സാറാ ജോസഫ് : ആലാഹയുടെ പെണ്‍‌മക്കള്‍ : 2003

സക്കറിയ : സക്കറിയയുടെ കഥകള്‍ : 2004

കാക്കനാടന്‍ : ജാപ്പാണം പുകയില : 2005

എം. സുകുമാരന്‍ : ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങള്‍ : 2006

എ. സേതുമാധവന്‍ : അടയാളങ്ങള്‍ : 2007

കെ.പി. അപ്പന്‍ : മധുരം നിന്റെ ജീവിതം : 2008

Comments