Kerala PSC Lower Division Clerk (LDC) Examination Syllabus (New) Click Here
WELCOME TO KERALA PSC HELPER MALAYALAM GK QUESTIONS || കൂടുതൽ അറിവ് കൂടുതൽ മാർക്ക്
.
PSC LATEST UPDATES....CLICK HERE
.

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

Releted Posts With this Label

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടിയ മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരും കൃതികളും

പേര്‌ : കൃതി : വര്‍ഷം എന്ന ക്രമത്തില്‍

ആര്‍. നാരായണപ്പണിക്കര്‍ : ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്രം : 1955

ഐ.സി. ചാക്കോ : പാണിനീയപ്രദ്യോതം : 1956

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള : ചെമ്മീന്‍ : 1957

കെ.പി. കേശവമേനോന്‍ : കഴിഞ്ഞകാലം : 1958

പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ : സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും : 1960

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് : വിശ്വദര്‍ശനം : 1963

പി. കേശവദേവ് : അയല്‍‌ക്കാര്‍ : 1964

എന്‍. ബാലാമണിയമ്മ : മുത്തശ്ശി : 1965

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര്‍ : കല ജീവിതംതന്നെ : 1966

പി. കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍ : താമരത്തോണി : 1967

ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍ : കാവിലെ പാട്ട് : 1969

എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ : കാലം : 1971

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍ : വിട : 1971

എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് : ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ : 1972

അക്കിത്തം അച്യുതന്‍നമ്പൂതിരി : ബലിദര്‍ശനം : 1973

വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് : കാമസുരഭി : 1974

ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് : അക്ഷരം : 1975

ചെറുകാട് : ജീവിതപ്പാത : 1976

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം : അഗ്നിസാക്ഷി : 1977

എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍ : വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം : 1979

ഡോ. പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള : സ്മാരകശിലകള്‍ : 1980

വിലാസിനി : അവകാശികള്‍ : 1981

വി.കെ.എന്‍ : പയ്യന്‍കഥകള്‍ : 1982

എസ്. ഗുപ്തന്‍നായര്‍ : തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങള്‍ : 1983

കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ : അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിതകള്‍ : 1984

സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് : തത്ത്വമസി : 1985

മാധവിക്കുട്ടി : തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്) : 1985

എം. ലീലാവതി : കവിതാധ്വനി : 1986

എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ള : പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം : 1987

സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ : സ്പന്ദമാപിനികളെ നന്ദി : 1988

ഒളപ്പമണ്ണ : നിഴലാന : 1989

ഒ.വി. വിജയന്‍ : ഗുരുസാഗരം : 1990

എം.പി. ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ : ഛത്രവും ചാമരവും : 1991

എം. മുകുന്ദന്‍ : ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ : 1992

എന്‍.പി. മുഹമ്മദ്‌ : ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് : 1993

വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി : ഉജ്ജയിനിയിലെ രാപ്പകലുകള്‍ : 1994

തിക്കോടിയന്‍ : അരങ്ങു കാണാത്ത നടന്‍ : 1995

ടി. പത്മനാഭന്‍ : ഗൌരി : 1996

ആനന്ദ് : ഗോവര്‍ദ്ധനന്റെ യാത്രകള്‍ : 1997

കോവിലന്‍ : തട്ടകം : 1998

സി.വി. ശ്രീരാമന്‍ : ശ്രീരാമന്റെ കഥകള്‍ : 1999

ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍ : ആര്‍ രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍ : 2000

ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ : ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മയുടെ ‍കവിതകള്‍ : 2001

കെ. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള : കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ‍കവിതകള്‍ : 2002

സാറാ ജോസഫ് : ആലാഹയുടെ പെണ്‍‌മക്കള്‍ : 2003

സക്കറിയ : സക്കറിയയുടെ കഥകള്‍ : 2004

കാക്കനാടന്‍ : ജാപ്പാണം പുകയില : 2005

എം. സുകുമാരന്‍ : ചുവന്ന ചിഹ്നങ്ങള്‍ : 2006

എ. സേതുമാധവന്‍ : അടയാളങ്ങള്‍ : 2007

കെ.പി. അപ്പന്‍ : മധുരം നിന്റെ ജീവിതം : 2008
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്"

Confused? Feel free to Ask

Your feedback is always appreciated. We will try to reply your queries as soon as possible (Every day after 6 PM).
Important Note:
1. Please do not send Spam comments, it will be deleted immediately upon my review.
2. You can Comment me in Malayalam/English only.
3. Abuse Comments will be Deleted .
4. Avoid including website URLs in your comments.
Regards,
Kerala PSC Helper


Email Newsletter
Join Over 2000+ Subscribers ! Get Our Latest Articles Delivered to Your email Inbox
When signing up you will initially receive a confirmation email requiring your approval to complete the Subscription.
 
Powered by Blogger.
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top