ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഉറവിടങ്ങള്‍

ഭരണഘടന - 001
---------------------------------
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനകളില്‍ നിന്നുള്ള ക്രിയാത്മകമായ അംശങ്ങള്‍ കുട്ടിച്ചേര്‍ത്തു നിര്‍മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1935-ലെ ഗവന്മേന്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്‌

വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയില്‍ നിന്ന് പല ആശയങ്ങളും കടമെടുതിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് 1935-ലെ ഗവന്മേന്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്‌ ആണ്.

അമേരിക്കന്‍ ഭരണഘടന
 • ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം 
 • സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ
 • മൌലിക അവകാശങ്ങള്‍
 • സുപ്രീം കോടതി,ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നീക്കം ചെയ്യല്‍ 
 • ജുഡീഷ്യല്‍ റിവ്യൂ
 • പ്രസിഡണ്ട്‌ ഏക്സിക്ക്യുട്ടിവ് തലവന്‍
 • പ്രസിഡണ്ട്‌ സര്‍വ്വ സൈന്യാധിപന്‍ 
 • ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയുടെ എക്സ് ഓഫിഷ്യോ ചെയര്‍മാന്‍.
ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഭരണഘടന 
 • നിയമവാഴ്ച 
 • ഏക പൌരത്വ വ്യവസ്ഥ
 • നിയമ നിര്‍മാണം
 • പാര്‍ലമെന്റാരി ജനാധിപത്യം 
ഓസ്ട്രെലിയന്‍ ഭരണഘടന 
 • കണ്‍കരന്റ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്   
 • വാണിജ്യ വ്യവസായ ചട്ടങ്ങള്‍
 • യുണിയന്‍ ഗവണ്മെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെയും പുര്ന ചുമതലയുള്ള പ്രത്യേക വകുപ്പുകള്‍
ജര്‍മനിയിലെ വയ്മാര്‍ ഭരണഘടന
 • അടിയന്തിര അവസ്ഥ കാലത്ത് മൌലിക അവകാശങ്ങള്‍ പിന്‍‌വലിക്കുന്നു.
ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കന്‍ ഭരണഘടന
 • ഭരണഘടന ഭേദഗതി
കനേഡിയന്‍ ഭരണഘടന
 • കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ആയുള്ള അധികാരം പങ്കിടല്‍
 • യുണിയന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകള്‍
 • ശക്തമായ കേന്ദ്രത്തോട് കുടിയ ഫെഡരറേന്‍
 • കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ രസിദ്യുവരി പവര്‍[ ]
അയര്‍ലണ്ട് ഭരണഘടന
 • നിര്‍ദേശക തത്വങ്ങള്‍ 
 • പ്രസിഡണ്ട്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 • രാജ്യ സഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യാന്‍ പ്രസിടെന്റിന്റെ അധികാരം
ഫ്രാന്‍സ് ഭരണഘടന 
 • റിപബ്ലിക്

Comments

Post a Comment

Confused? Feel free to Ask

Your feedback is always appreciated. We will try to reply your queries as soon as possible (Every day after 6 PM).
Important Note:
1. Please do not send Spam comments, it will be deleted immediately upon my review.
2. You can Comment me in Malayalam/English only.
3. Abuse Comments will be Deleted .
4. Avoid including website URLs in your comments.
Regards,
Kerala PSC Helper