27/12/2017

1956-ൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

ആന്ധ്രാ, അസം, ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര, ജമ്മു-കശ്മീർ, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടകം , ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ-ബംഗാൾ 

Kerala PSC Malayalam GK Questions | Kerala PSC Malayalam GK | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions Answers | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Previous Questions Answers | KPSC Malayalam GK and Answers |Kerala PSC Malayalam GK and Questions | Kerala PSC Malayalam GK Questions From Renaissance in Kerala | Kerala PSC Malayalam Renaissance in Kerala Questions |Renaissance in Kerala Malayalam Questions | Renaissance in Kerala MAlayalam Questions and Answers | Kerala PSC Malayalam GK Questions From Geography | Fact About Kerala Malayalam Questions |Kerala PSC Fact about Kerala Malayalam Questions | Kerala PSC Fact About Kerala Questions | Kerala PSC Fact ABout Kerala GK Questions |