'കേരള ജനപക്ഷം' രൂപീകരിച്ചതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

'ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ'യ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

'ലോക് സേവാ പാർട്ടി'രൂപീകരിച്ച പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

1952-ൽ പൊന്നാനി ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു ജയിച്ച കെ. കേളപ്പൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവായിരുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള നിയമസഭയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി രാജിവച്ച അംഗമാരാണ് ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ആദ്യമായി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വിജയിച്ച് കേരളാ നിയമസഭയിൽ എത്തിയതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയതാര്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിൽ രാജിവച്ച ആദ്യത്തെ മന്ത്രി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടും അസംബ്ലി നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വനിത?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ നിയമദാതാവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എവിടെയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സാരേ ജഹാം സേ അഛ്ഛാഛാ..... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സെൻട്രൽ ഡ്രസ്സ് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരളത്തിൽ റീജിയണൽ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

കലിംഗ പുരസ്കാരം ഏത് രംഗത്തെ മികവിന് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നൽകുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഒരേ ഉയരത്തിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന രേഖ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സൈലൻറ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇരുപതിനപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സുവർണ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് (ഋണ) ചാർജുള്ള കണം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

രഞ്ജി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡൻറ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ്?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

റഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതി ഉള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...

ഇന്ത്യ അണു പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം?

Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions and Answers for Examination Like LGS, LDC etc...Write Your Ansers and Check Weather your...