സരോവരം ബയോപാർക്ക് ഏത് ജില്ലയിൽ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കോഴിക്കോട് Kerala ...

പെരുവണ്ണാമുഴി അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കോഴിക്കോട് Kerala ...

പാലക്കാട് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഹൈദരാലി (1766) Ker...

പാമ്പാർ തമിഴ്നാട്ടിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഇടുക്കി Kerala PSC...

ഭവാനി നദി തമിഴ്നാട്ടിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! പാലക്കാട് Kerala P...

ഭവാനി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ശിരുവാണിപ്പുഴ Kera...

'വേഷം മാറിയ രാജ്യദ്രോഹി' എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ  ...

'നയി താലീം' എന്ന വിദ്യാഭ്യസ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് ആരാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഗാന്ധിജി  Store Ke...

സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഇംഗ്ലീഷ്  Store Ke...

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ബോംബെ   Store Keep...

കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കുട്ടനാട്  Store K...

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ആമുഖം  Store Keepe...

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സാമ്രാജ്യം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! മഗധ  Store Keeper ...

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻറെ അവസാനത്തോടെ ബംഗാളിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന രേഖ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! 5-ആം റിപ്പോർട്ട്  ...

'ആത്മാനുതാപം' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ്...

ശൂന്യ വേള(Zero Hour) യുടെ തുടക്കം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! 12:00 മണി  Store K...

സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹൻ ജൊദാരോവിൽ ഉൽഖനനം നടത്തിയത് ആരാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ആർ.ഡി.ബാനർജി  Stor...

ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി (LMS) യുടെ പ്രവർത്തന മേഖല?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! തിരുവനന്തപുരം  Sto...

'കോട്ടണോപോളീസ്' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നഗരം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! മുംബൈ   Store Keep...

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കേരളം  Store Keepe...

ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സ...

രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! അരിസ്റ്റോട്ടിൽ  St...

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! 1818  Store Keeper...

കേരളത്തിലെ തെങ്ങ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കായംകുളം  Store Ke...

ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥ...

'കൈഗ ആണവോർജ്ജ നിലയം' സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസഥാനം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കർണ്ണാടകം  Store K...

മീറ്റർ ഗേജ് പാളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഒരു മീറ്റർ  Store ...

ആനമുടി കൊടുമുടി ഏത് ജില്ലയിലാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഇടുക്കി  Store Kee...

'മയ്യഴി ഗാന്ധി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഐ.കെ.കുമാരൻ  Store...

'ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷ'ൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! രാധാകാന്ത് ദേബ്  S...

'കൊല്ലം - തേനി' ദേശീയ പാതയുടെ നമ്പർ ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! NH-220 Store Keepe...

'എടക്കൽ' ഏത് ശിലായുഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! നവീന ശിലായുഗം  Sto...

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര കലാപം?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! സാന്താൾ കലാപം  Sto...

ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct!  ചെമയുങ് ദുങ്  Sto...

ഇന്ത്യയിലെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെട്ടത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! സരോജിനി നായിഡു  St...

2017-ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ആരോടാണ് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! പാകിസ്ഥാൻ  Store K...

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തേതാണ് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! എട്ടാമത്  Store Ke...

ലോകത്ത് ആദ്യമായി ATM സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് ബാങ്കാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ബാർക്ലേസ്  Store K...

മിസൈൽ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ടെസ്സി തോമസ്  Stor...

സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! അഹമ്മദാബാദ്  Store...

ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയത്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! കൃഷി  Store Keeper...

ഹിമാലയത്തിൻറെ നട്ടെല്ല്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഹിമാദ്രി  Store Ke...

"The Master as I Saw Him" ആരെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ്?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ  ...

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! ഇടുക്കി  Kerala PS...

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! മലമ്പുഴ, ഭാരതപ്പുഴയി...

തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! വേമ്പനാട്ട് കായൽ  ...

കേരളത്തിലെഏറ്റവും വലിയ കായൽ?

Do You Know The Answer of The Above Question? Please Write Your Answer in A Paper and Check Weather it is Correct! വേമ്പനാട്ട് കായൽ  ...

കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര ദൂരത്തിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കാനുയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?

ടെല്യൂറോ മീറ്റർ Kerala PSC Malayalam GK Questions | Kerala PSC Malayalam GK | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions Answers...

ക്ഷേത്രപ്രവേശന സമരങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ടി.കെ.മാധവൻ Kerala PSC Malayalam GK Questions | Kerala PSC Malayalam GK | Kerala PSC Malayalam General Knowledge Questions Answers | K...